Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)

DEWAN REDAKSI

PEMIMPIN REDAKSI

Anwar Gani Karim, SH, MM
STIE Al-Washliyah Sibolga

 

REDAKSI AHLI

 Drs. H. Kaharuddin, SE, MA, MM
STIE Al-Washliyah Sibolga

 Muhammad Khoiruddin Harahap, ST, M. Kom
Politeknik Ganesha Medan

 

EDITOR

 Ir. Suhelmi, MM
Institut Teknologi Medan